Sunday, 4 November 2012

निसर्ग.कोकणाचा

कोंकणात सर्व काही हिरवे गार वातावरण आहे .तेथील नारळाची मोठी मोठी झाडे सर्वाचे मन आनंदी करून टाकतात .कोकणातील समुद्र किनारा अगदी शुब्र निळा आकाश सारखा वाटतो.

No comments:

Post a Comment